• Kontakt
PREHOD,d.o.o.
Smledniška cesta 64 a
4000 Kranj

T  +386 (0)4 281 03 00
F  +386 (0)4 281 03 04
E  prehod@prehod.si

Lesene terase na Facebook-u

Uporabna kakovost je po naših kriterijih tista kakovost, ki uporabniku pomeni zadovoljstvo in in mu ne povzroča neugodja...več
 • Kje smo
 • KDO SMO
 • DELOVNI ČAS
  PRODAJNEGA SALONA

  PONEDELJEK ZAPRTO  
  TOREK 9:00-19:00  
  SREDA 9:00-19:00  
  ČETRTEK 9:00-19:00  
  PETEK 9:00-19:00  
  SOBOTA 9:00-13:00  
 • SVETOVANJE
  V PRODAJNEM SALONU
  SREDA DO petek
  od 15.00 do 19.00
  SOBOTA
  OD 9.00 DO 13.00
 • svetovanje
  PO DOGOVORU
  T: 040-623-352
  E: prehod@prehod.si
 • DELOVNI ČAS
  PISARNE PREHOD
  PONEDELJEK-PETEK
  od 9.00 do 16.00

IZDELAVA LESENE TERASE

Lesena terasa lahko izdelate na več načinov. Dober načrt za leseno teraso in dobra tehnična rešitev lahko prihrani veliko težav in stroškov pri montaži lesene terase. Sistem SOFTLINE predstavlja zelo dobro rešitev.

Lesene teras so postale zelo priljubljen prostor za preživljanje prostega časa. Zato naj bi bila terasa predvsem oblikovana tako, da zadošča potrebam uporabnika.

Izdelava načrta

Pri izdelavi načrta za izdelavo terase vam lahko najbolje pomaga arhitekt, če je terasa vključena v oblikovanje širšega zunanjega prostora. Na podlagi vaših potreb in želja ter možnosti oblikovanja terase, ki ga nudi razpoložljiv prostor, lahko skupaj najdete najprimernejšo rešitev. Če je zasnova terase že določena, vam pri izdelavi načrta lahko pomaga naš strokovnjak, ki pozna tehnične rešitve in materiale za izdelavo teras.

Vključena v okolje in funcionalna terasa iz tikovine po načrtu arhitekta Dobro načrtovano teraso odlikuje funkcionalnost in estetska vključenost v vrtu

Iz načrta morajo biti razvidni naslednji podatki: oblika terase in smer polaganja podnic, dimenzije terase, izmere terena in višine, ki jih je pri izdelavi terase potrebno upoštevati, podatki o kakovosti podlage in vse druge detajle, ki bodo vplivali na izdelavo terase, kot so nači in smeri odvodnjavanja, dostop do določenih inštalacij in drugo.

Izbira lesa za teraso

Izbira lesa je najpomembnejši del načrtovanja terase, saj je prav od kakovosti uporabljenega lesa odvisno vaše zadovoljstvo v daljšem časovnem obdobju. Dober les za terase mora imeti vedno gladko površino (»anti slip« površina je samo komercialni trik za prodajo lesa slabše kakovosti), les naj bi bil brez površinskih in strukturnih napak (grče, beljava, luknje insektov, slaba površinska obdelava in drugo).

Izbrane podnice iz tikovine za klasičen način polaganja
Tikove podnice najboljšega kakovostnega razreda. Ostale dobre vrste lesa so še afrormosia, ipe, padouk in merbau. Za doseganje njihove ustrezne kakovosti morajo biti pravilno žagane in brez površinskih in strukturnih napak.

Pri različnih dimenzijah lesa je potrebno upoštevati, da so ožje podnice (širina okoli 100 mm) vedno boljše od širših (140 mm in več), ker pri njih pride do manj izrazitih deformacij lesa in notranjih napetosti, Debelina podnic mora biti vsaj 20 mm, kar omejuje razmik letev podkonstrukcije, saj pri hoji ne sme prihajati do upogibanja lesa. Dolžina podnic določa število stikov pri večjih terasah. Stiki morajo biti pravilno razporejeni, da se doseže ustrezen estetski videz terase.

Višina terase

Za uporabnika je najbolj pomemben nivo terase, ki je v večini primerov enak nivoju tlaka notranjih bivalnih prostorov, če terasa predstavlja njihovo zunanje nadaljevanje. V tem primeru mora biti nivo zunanje podlage vsaj 5,5 cm nižji. Pri zelo majhnih višinskih razlikah (če je podlaga beton, keramika, kamen ali podobno) ostaja edina možnost odstranitev materiala ali lepljenje lesa na podlago.

Dvignjena konstrukcija terase javnega objekta na posebnih podstavkih

Posebna konstrukcija nosilnih gred in visokih podstavkov za večje obremenitve na javnem prostoru.

Premostitev večjih višinskih razlik je možna z uporabo ustreznih podstavkov ali z izdelavo dvignjene konstrukcije. S posebnimi nastavljivimi podstavki je teraso možno dvigniti do 80 cm višine. Najbolje je, da pri odločitvi primerjate ceno in dvignjene konstrukcije in čas izvedbe.

Odvajanje vode

Dobro odvajanje vode je pomemben dejavnik za dolgotrajno kakovost terase oziroma zunanjega tlaka. Če odvajanje vode ni zagotovljeno, lahko pride do velike razlike med vlažnostjo lesa na površini, ki je izpostavljena sončnemu obsevanju, in spodnje plasti lesa, ki ostaja vlažna. Zaradi tega prihaja do deformacij, pojavljanja razpok, cepljenja in drugih neugodnih pojavov na lesu.

Montaža terase na kamniti podlagi z uporabo betonskih podstavkov

Montaža terase na kamniti podlagi z odlično drenažo. Polaganje tikovega tlaka v klasični izvedbi na mrežno konstrukcijo.

Če je terasa postavljena na betonsko podlago, mora biti ta poravnana in gladka z ustreznim padcem za odtekanje vode. Površina ne sme imeti poglobitev, v katerih bi lahko zastajala voda.
Pri postavljanju terase na zemljino, je potrebno zagotoviti drenažo in ustrezno debelino peščenega tampona, najmanj 20 cm.

Dostop do podzemnih ali nadzemnih instalacij in komunalnih jaškov

S postavitvijo terase lahko določene inštalacije in komunalni jaški ostanejo pod nivojem terase, zato je potrebno zagotoviti ustrezen dostop do njih. Odstranjevanje podnic pri nekaterih sistemih pritrjevanja je lahko zelo otežen.

Odprtina s pokrovom na jašku za odvajanje meteorne vode
 
 
Detajl rešitve dostopa do jaška za odvajanje meteorne vode

Stopnišča

Če ima terasa več nivojev oziroma je za dostop do nje predviden po stopnicah, je potrebno točno predvideti povezavo stopnišča s teraso in oblikovanje samih stopnic z ozirom na dimenzije in način izdelave.

Stopnišče iz tikovine povezuje teraso postavljeno v dveh nivojih
 
 
Stopnišče iz masivne tikovine povezuje dva nivoja lesene terase.

Izdelava podkonstrukcije

Podkonstrukcija je sestavljena lesenih letev, ki služijo za pritrjevanje podnic in ki so lahko medsebojno povezane z dodatnimi lesenimi elementi (križno povezana konstrukcija) ali postavljena na določene podstavke za premostitev višinske razlike in za nastavitev nivoja terase. Nosilne letve tlaka terase morajo biti položene v pravilnem razmiku, ki je odvisen od debeline podnic in sicer tako, da ne pride do upogibanja podnic pod obremenitvijo. Enako velja tudi za postavitev podstavkov.

Standardna podkonstrukcija z nastavljivimi podstavki in letvami iz lesa padouk
 
 
Standardna izvedba podkonstrukcije terase z nastavljivimi podstavki in letvami iz trajnega lesa padouk.

Polaganje in pritrjevanje podnic

Za pritrjevanje podnic na podlago se lahko uporabi različne sisteme. Najenostavnejše je vijačenje podnic z vrha, pri čemer pride do določenih poškodb na površini tlaka in vprašljivega estetskega videza.

Polaganje podnic iz lesa padouk, pritrjene nevidno s spojkami po sistemu Softline
 
 
Nevidno pritrjevanje podnic terase s sistemom Softline.

Boljši sistemi omogočajo pritrjevanje s strani (na primer s spojkami HVC), vendar nekateri od teh uporabljajo neustrezno oblikovane spojke, pri katerih zaradi raztezanja in krčenja lesa pride do popuščanja oprijema (konično oblikovane spojke). Dobro oblikovane spojke morajo zagotavljati pravilno lego podnic, enakomeren razmik med njimi in možnost dilatacije. Pri slabših in bolj dinamičnih vrstah lesa morajo spojke in vijaki, s katerimi so pritrjene, prenesti tudi večje obremenitve.

Izdelava obrob

Obroba terase zaključuje tlak na stranicah terase in predstavlja dodaten estetski učinek. Običajno je izdelana po meri iz masivnega lesa enake kakovosti, kot tlak terase. Še posebej je zaključek pomemben pri bazenih in drugih odprtih delih teras.

Obroba terase je izdelana z enakimi lamelami kot terasa, po sistemu Softline
 
 
Obroba terase estetsko zaključuje tlak po celotnem zunanjem obsegu.

Pri dvignjenih terasah je potrebno zaključiti tudi stranski rob, tako da je podkonstrukcija v celoti zakrita. Obrobo je potrebno izdelati tudi v primeru, če je terasa v direktnem stiku z zemljo. Taka obroba je lahko lesena ali kovinska.

Zaključena in opremljena terasa ustvarja prijetno bivalno okolje
 
 
Po zaključku del je terasa začela služiti svojemu namenu.

Lesena terasa po zaključku montaže ne potrebuje nobene dodatne obdelave. Brušenje tlaka terase po montaži ni potrebno, ker so vse podnice natančno obdelane, razen v primeru, če se odločite za oljenje terase. V tem primeru je potrebno oljenje izvesti že takoj po montaži. Oljenje lesene terase sicer ne podaljša njene trajnosti, služi samo ohranjanju naravne barve lesa.

Sistem Softline Sistem Softline za izdelavo lesenih teras
Nov sistem polaganja lesenih teras z izredno kakovostnimi vrstami lesa in učinkovitim načinom pritrjevanja podnic.

Sistem Softline Podstavki za dvignjene zunanje lesene tlake
Podstavki za dviganje nivoja terase in za enostavno postavljanje terase v vodoravni nivo omogočajo hitro izvedbo in prilagodljive višine.


POGOSTA VPRAŠANJA V ZVEZI Z LESENIMI TERASAMI

 1. Vprašanje: Ali lahko sami montiramo les za teraso?
  Če podkonstrucija terase ni preveč zahtevna in če imate smisel in spretnost za tako delo ter ustrezno orodje, ni ovire, da bi teraso izdelali tudi sami.
  Lesene terase (Izdelava lesenih teras), – Spojke HWC (Pritrjevanje podnic s spojkami HWC), Polaganje ipe terase (Izdelava terase iz lesa ipe)

 2. Vprašanje: Kakšne so prednosti uporabe Softline sistema za montažo terase?

 3. Vprašanje: Ali je za pritrjevanje podnic potrebno dobiti posebno orodje?
  Za pritrjevanje podnic na terasi se lahko uporabi različne načine in material (vijaki, spojke, leseni čepi), od česar je odvisna tudi uporaba orodja. Večinoma lahko uporabite električno ročno orodje, baterijski vrtalnik, brusilnik, mizarske spone, spone za pozicioniranje lamel, ustrezne vložke za vijake, krožno in povratno žago in še kaj. Za izdelavo podkonstrukcije potrebujete v glavnem isto orodje.

 4. Vsa vprašanja

Želim postaviti novo vprašanje

Prosimo, da vprašanje zastavite preko naslednje povezave: Novo vprašanje